W okresie ferii zimowych w dniu 10.02.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach organizują wycieczkę do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.

Zapisy i bliższe informacje dotyczące wyjazdu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach: tel. 76 8878322, w godzinach 7:30 – 15:30.

Sudecka Zagroda