Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 4: od km 58+974 do km 79+164 (79+172,03)”

Treść obwieszczenia (format PDF)