Działaj Lokalnie plakatStowarzyszenie Kaczawskie z dniem 29 marca 2016 r. ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego.

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 Do składania wniosków zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu gmin: Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska – które planują prowadzić działania na obszarze jednej z wymienionych gmin.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się w: Regulamin konkursu Działaj Lokalnie 2016 (format PDF)

Wniosek należy złożyć poprzez elektroniczny generator wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Harmonogram konkursu:
– do 30 kwietnia 2016 – przyjmowanie wniosków
– do 25 maja 2016 – rozstrzygnięcie konkursu
– od 25 maja 2016 do 31 grudnia 2016 – realizacja projektów

Szkolenia:
W najbliższym czasie Stowarzyszenie Kaczawskie przeprowadzi spotkania szkoleniowo-informacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. W programie spotkania: omówienie tegorocznego regulaminu konkursu, zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

Terminy i miejsca najbliższych szkoleń z Działaj Lokalnie w 2016 roku:
ZAGRODNO – 11.04.2016 (poniedziałek), godzina 13.00 w Urzędzie Gminy w Zagrodnie.
BOLKÓW – 12.04.2016 (wtorek), godzina 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bolkowie (ul. Rynek 1, sala rajców).
WĄDROŻE WIELKIE – 13.04.2016 (środa), godzina 11.00 w Świetlica Wiejska w Wądrożu Wielkim.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności bezpośrednio u koordynatora programu – Krzysztofa Kowalczyka

Stowarzyszenie Kaczawskie (Lokalna Organizacja Grantowa) prowadzi także indywidualne konsultacje dla wnioskodawców. W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, który dostępny jest dla Państwa:
w siedzibie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie
Dobków 66, 59-540 Świerzawa
tel. (75) 6171468
Krzysztof Kowalczyk
tel. 694-867-747

Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: http://partnerstwokaczawskie.pl/dzialaj_lokalnie/

Działaj Lokalnie plakat
Powiększ plakat (format JPG)