Wójt Gminy Krotoszyce informuje, iż przystępuje do opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, w związku z tym prosimy o wypełnienia ankiet oraz formularza planowanych inwestycji.

Wypełnione dokumenty proszę przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce w terminie do 30 czerwca br.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Krotoszyce – ankieta (format DOC)
Plan Gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Krotoszyce - ankieta – przedsiębiorcy (format DOC)
Plan Gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Krotoszyce - formularz inwestycji – mieszkańcy (format DOC)
Plan Gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Krotoszyce - formularz inwestycji – przedsiębiorcy (format DOC)

Ankiety do wypełnienia w wersji online