Przypominamy o planowanym przeprowadzeniu konsultacji społecznych w dniach od 8 czerwca do 8 lipca 2016r w/s opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Krotoszyce, których celem będzie wyznaczenie obszarów zdegradowanych.

Treść ogłoszenia
Ankieta do wypełnienia