Tytuł zadania: Budowa placu zabaw w sołectwie Wilczyce
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Wilczyce

Zapytanie ofertowe (format PDF)
Formularz oferty w formacie pdf
Formularz oferty w formacie doc
Rysunek zestawu zabawowego (format PDF)