Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie i montażu urządzeń zabawowych w miejscowości Wilczyce, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Więcej szczegółów (format PDF)