Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice
Stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. obsługi finansowej szkół – główny księgowy placówek oświatowych

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Miłkowicach (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miłkowice, 59-222 Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. obsługi finansowej szkół – główny księgowy placówek oświatowych " w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji - konkurs (format PDF)