Czynniki chemiczneW miesiącu maju, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim artykule, zajmiemy się kolejną grupą czynników, tj. czynnikami chemicznymi w gospodarstwach rolnych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko rolników, ale innych osób postronnych, także i dzieci.

 Do zagrożeń chemicznych, na które jest narażony rolnik, należy zaliczyć kontakt ze środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, paliwami i smarami.

Najbardziej szkodliwymi związkami, na które działanie narażeni są rolnicy są pestycydy, czyli wszelkie substancje wykorzystywane do niszczenia grzybów, bakterii, chwastów i szkodników. Duża toksyczność tych środków, jak również wciąż wzrastające ich zużycie w gospodarstwach rolnych sprawia, że są one największym zagrożeniem dla zdrowia osób, które mają z nimi do czynienia.

Kontakt ze środkami chemicznymi, aby stwarzały zagrożenie dla zdrowia nie musi być bezpośredni, na przykład podczas przygotowywania roztworów użytkowych preparatów do opryskiwania lub zaprawiania nasion, przeprowadzania oprysków (kierowcy ciągników, operatorzy dozowników i ręcznych końcówek opryskiwaczy), podlewania roślin, czy rozsiewania granulatów do gleby. Niepożądane skutki zdrowotne może powodować samo przebywanie w magazynach, gdzie przechowuje się różnego rodzaju preparaty, czyszczenie i naprawa aparatury oraz pranie odzieży roboczej.

Należy pamiętać, że przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym w czasie wykonywania zabiegów chemizacyjnych nawet po ich zakończeniu, naraża człowieka na toksyczne działanie środków ochrony roślin w znacznie wyższym stopniu, niż podczas prac na otwartej przestrzeni.

Rolnicy wykorzystujący w swoich gospodarstwach środki ochrony roślin są narażeni na bezpośredni kontakt z nimi, zarówno podczas wykonywania rutynowych prac wymienionych w artykule powyżej, jak również na skutek wypadków i pomyłek (np. pęknięcie węża podczas zabiegu opryskiwania upraw czy spożycie źle zabezpieczonego preparatu poprzez pomylenie ze środkiem spożywczym) do których, jak donoszą media, dochodzi bardzo często. Niestety, często ofiarami tych tragicznych w skutkach pomyłek są nie tylko rolnicy, ale także dzieci, nieświadome istniejących zagrożeń.

Pierwsza pomoc w ostrym zatruciu pestycydami, udzielona jeszcze przed przybyciem lekarza, często może decydować o uratowaniu życia, szczególnie dzieci i osób nieprzytomnych. Dlatego producenci środków ochrony roślin umieszczają na opakowaniach lub dołączają na ulotkach dokładne wskazówki dotyczące stosowania pestycydów oraz sposobu postępowania w sytuacji niebezpiecznego kontaktu z danym środkiem. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie przeczytać ulotkę i zachować ją na przyszłość.

Skutecznym sposobem znacznego ograniczenia konsekwencji kontaktu z pestycydami jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli i sprzętu ochrony układu oddechowego. Warto też uczestniczyć w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS, ponieważ, oprócz wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac w gospodarstwach rolnych, dostarczają one także informacji na temat produktów i innowacji poprawiających bezpieczeństwo rolników oraz osób postronnych.

W sprzedaży pojawiły się produkty, które zastępują środki chemiczne używane do pielęgnacji upraw, a które nie są szkodliwe dla ludzi i o nich informujemy rolników podczas organizowanych szkoleń. Dystrybucją i produkcją tych środków zajmuje się Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów. W miesiącu czerwcu br. PT KRUS w Legnicy, organizuje wyjazd dla rolników, w celu wizytacji gospodarstw, które na co dzień zrezygnowały, bądź znacznie ograniczyły, stosowanie środków chemicznych i w żaden sposób nie wpłynęło to na zmniejszenie wydajności produkcji. Wszystkich zainteresowanych rolników, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyjazdu, prosimy o kontakt z Placówką KRUS w Legnicy tel. 76 850 54 54 (Pani Elżbieta Cieślak).

Ponadto przypominamy, że o każdym organizowanym działaniu prewencyjnym przez poszczególne placówki KRUS, możecie Państwo dowiadywać się z „Kalendarza wydarzeń prewencyjnych” dostępnego na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypadki w rolnictwie się zdarzają i niestety będą się zdarzać, ponieważ są one nieodłącznym skutkiem działalności człowieka, jednak od nas samych zależy, jakie konsekwencje zdrowotne będą powodować, oby jak najlżejsze, i o to razem powinniśmy zadbać.

Legnica, 09.05.2017r.