WÓJT GMINY MIŁKOWICE ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Więcej informacji (format PDF)