Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Krotoszyce”

Gmina Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na potrzebę realizacji zadania w zakresie wykonania prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Krotoszyce.

- Treść zapytania ofertowego (format PDF)
- Książka przedmiarów (format PDF)