Wójt Gminy Krotoszyce informuję, że w okresie od 6 do 27 września br. na terenie gminy odbędą się zebrania mieszkańców wsi, których głównym tematem będzie uchwalenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2018 rok, na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców poszczególnych wsi do czynnego udziału w zebraniach.

Załącznik - harmonogram zebrań (format PDF)