Od 9 do 23 października 2017 roku grupy nieformalne, członkowie organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych oraz mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie "Małych Inicjatyw" o wartości do 5 000 zł.
Szczegóły na stronie http://www.malegranty.pl/