Promesa dla Gminy KrotoszycePrzyznana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Wojewodę Dolnośląskiego promesa dla Gminy Krotoszyce na przebudowę drogi gminnej nr 108454 D do Święcian jest w trakcie realizacji.

Z uwagi na duży zakres prac zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje odcinek o długości 0,940km od włączenia się do drogi powiatowej nr 2203D. Drugi zaś obejmuje długość 0,960 km

W organizowanych przez gminę przetargach nieograniczonych oba odcinki realizowane są przez Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane z Wrocławia oddział w Złotoryi. Prace na pierwszym odcinku dobiegają końca, natomiast drugi odcinek przewidziany jest do wykonania najpóźniej do 20 grudnia br. Łączna wartość robót budowlanych obu odcinków wynosi 1.371.500,44 zł.
Wysokość promesy to 80 % kosztów kwalifikowalnych, tj. blisko 1.100.000,00 zł.

{phocagallery view=category|categoryid=124|limitstart=0|limitcount=0}