Głównymi organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs przebiegać będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku100-stulecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłowienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Z roku na rok coraz więcej rolników zgłasza swoje gospodarstwa do udziału w tym konkursie. Organizatorzy planują ufundowanie nagród dla jak największej ilości uczestników.

Termin zakończenia regionalnego etapu planowany jest na miesiąc maj 2018r.

Kontakt w sprawie konkursu pod numerem tel. 76-850-54-54

Załączniki:
- Regulamin konkursu (format PDF)
- Zgłoszenie do konkursu (format DOCX)