Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Informacja uwzględnia zmiany wynikające z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. i z 26 marca 2018 r.

- Pełna treść informacji (format PDF)

- Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego (format DOC) Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego (format DOC)

- Uchwała z dnia 19 lutego 2018 r. - w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (format PDF)

- Uchwała z dnia 12 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (format PDF)

- Uchwała z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (format PDF)

- Uchwała z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (format PDF)

- Uchwała z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (format PDF)