Regionalny konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2018Informujemy, że Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2018.

Program skierowany jest do organizacji oraz grup nieformalnych: organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające siedzibę i planujące prowadzić działania na terenie jednej z gmin: Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja.

Powiększ plakat (format JPG)
Regulamin lokalnego konkursu grantowego (format PDF)
Wzór wniosku o dotację w lokalnym konkursie grantowym (format DOC) (format DOC)