Informujemy, że w dniu 23 maja 2018r. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na projekty grantowe w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w trzech przedsięwzięciach:

- 1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
- 1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
- 3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G

 

Termin składania wniosków od 15 do 29 czerwca 2018 r.

Tryb składania wniosków ustala się za pomocą aplikacji Omikron w generatorze wniosków oraz w wersji papierowej.

Szczegóły ogłoszeń znajdują się na stronie www.lgd.partnertswokaczawskie.pl w zakładce NABORY PROW w poszczególnych konkursach.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2018/G(format PDF)
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 2/2018/G(format PDF)
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 3/2018/G(format PDF)
Kryteria wyboru grantów (format PDF)
Procedura wyboru i oceny grantobiorców (format PDF)