Masz problem z reklamacją
MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW zaprasza do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach w dniu 27.07.2018r. w godzinach od 13.00 do 15.00 wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne oraz bezpłatną pomoc prawną . Konsument powinien na takie spotkanie zabrać istotne dokumenty w sprawie ( np. paragony, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożoną reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe przedmiot sporu.