Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 Zarząd LGD podjął decyzję o ogłoszeniu zamiaru realizacji operacji własnych :

- Nr 3/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu” (format PDF),
- Nr 4/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów” (format PDF)
w związku z czym potencjalni realizatorzy mogą zgłaszać swój zamiar do 25 lutego 2019r.