Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Uchwałą nr III/34/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego" Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra , po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych , po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie (Dz.Urz. woj. Doln. z 2019r., poz 381)

Pobierz informacje (format PDF)