Informacja Wójta Gminy Krotoszyce dotycząca ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce na rok szkolny 2019/2020.

Więcej informacji - ZARZĄDZENIE NR 8a/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31 stycznia 2019 r. (format PDF)