Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw

Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

Więcej informacji - Ulotka (format PDF)
Więcej informacji - Plakat (format PDF)