Uczestnicy kursu komputerowego odbywającego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach, 25 marca otrzymali na własność tablety. Kurs prowadzony jest w ramach programu " E- Senior" przez Fundację Partycypacji Społecznej. Kurs trwa 90 godzin zakończy się w maju 2019 r.

Osoby w wieku 65+ chcące skorzystać z podobnego kursu w bibliotece w Krotoszycach lub w Filii bibliotecznej w Warmątowicach proszone są o zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach tel. 768 878 306

fundusze logo