ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25.03.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Sporządza się wykaz nieruchomości 768 obręb Krotoszyce, której część przeznaczono do użyczenia Klubowi Sportowemu „Winnica”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Treść Zarządzenia Nr 21/2019 (foprmat PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 (format PDF)