Droga gminna w miejscowości Czerwony Kościół zrealizowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 
Rozmiar czcionki:

miniaturaUprzejmie informuję, że zakończyło się kolejne zadanie inwestycyjne w Gminie Krotoszyce polegające tym razem na przebudowie odcinka 939 mb drogi gminnej wewnętrznej składającej się z działek ewidencyjnych nr 132 i 160 w miejscowości Czerwony Kościół. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni szutrowej na bitumiczną z wykonaniem podbudowy, budowie poboczy z kruszywa kamiennego skropionego emulsją asfaltową, budową zjazdów na istniejące drogi gminne i posesje prywatne oraz budowie mijanki.

Droga ta jest drogą dojazdową do gruntów rolnych, której granica administracyjna dzieli powiat legnicki i gminę Krotoszyce z powiatem złotoryjskim i gminą Złotoryja.

Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki otrzymanemu wsparciu z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przedmiotowe zadanie rekultywacyjne w wysokości 197 190 zł, co stanowi blisko 40 % wartości całego zadania.

Celem zrealizowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców Czerwonego Kościoła.

Szczególne podziękowania składamy na ręce sołtysa i radnego miejscowości Czerwony Kościół Pana Wiesława Kałużnego za pomoc i zaangażowanie przy realizacji przedmiotowej inwestycji oraz Pani Agnieszce Gadziała i Panu Dariuszowi Kostrzewa za udostępnienie terenu, na którym przechowywane były maszyny budowlane.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia