Stypendia szkolne

 
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy w Krotoszycach przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Krotoszyce, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krotoszycach w terminie do dnia 15 września 2021 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2021 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym (np. pobyt w szpitalu, pożar itp.).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2020 lub oświadczenie,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie i uzyskanym dochodzie netto,
  • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wysokości gospodarstwa wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub umowa dzierżawy (wówczas kwota dochodu netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł),
  • w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Krotoszycach (parter, pok. nr 5a) lub pod numerem telefonu 768878 421 wew. 21.

Pobierz wniosek o przyznanie stypendium (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia