Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na rok 2021

 
Rozmiar czcionki:

azbestW związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krotoszyce. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce".

Dofinansowanie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu, wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania w ramach programu: Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 

Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST). JST może uzyskać od 10% do 100% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Krotoszyce w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego/elewacji pokrywa właściciel budynku.

Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Krotoszyce o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku gdy wniosek Gminy Krotoszyce nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Krotoszyce może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać do 28.02.2021r. Wypełnione wnioski proszę wysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce. lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy , pokój 22 , telefon (76) 88-78-422

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.

(-) Wojciech Woźniak
Wójt Gminy Krotoszyce

Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu (format DOC)
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie (format DOC)
Oświadczenie dla rolników o nieprzekroczeniu kwoty 20 tyś euro (format DOC)
Oświadczenie dla przedsiebiorców o nieprzekroczeniu kwoty 200 000 euro (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia