Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele

 
Rozmiar czcionki:

Remont świetlicyW dniu 12 października 2020 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele”. Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowy Sp. z o.o. z Legnicy natomiast dostawcą wyposażenia firma „KAJUSZ” Szymon Szułkowski z Legnicy. Wartość zadania wyniosła 29 586,12 zł. W ramach zadania wykonano remont sceny i zaplecza kuchennego oraz zakupiono zmywarko-wyparzarkę gastronomiczną wraz z podstawą. Dodatkowo sołtys wraz z mieszkańcami Czerwonego Kościoła odświeżył ściany wewnętrzne świetlicy oraz zakupił i zamontował rolety. Zakup materiałów pokryty został z budżetu Gminy Krotoszyce.

Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 14 492,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pozostała kwota 15 094,12 zł pokryta została ze środków budżetu Gminy Krotoszyce.

Szczególne podziękowania Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak składa radnemu i sołtysowi Czerwonego Kościoła Panu Wiesławowi Kałużnemu oraz mieszkańcom sołectwa Czerwony Kościół: Panu Piotrowi Baczyńskiemu, Panu Krzysztofowi Urban, Panu Sławomirowi Wójcik, Pani Renacie Wójcik, Panu Zbigniewowi Duda oraz Panu Dominikowi Adamczyk za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.

Celem realizacji zadania było wsparcie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez poprawę warunków życia na wsi.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do spełnienia obowiązku dokonania samospisu internetowego
w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

W przypadku trudności z dokonaniem samospisu zapraszamy
do Urzędu Gminy Krotoszyce.