Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krotoszyce w pasie drogi gminnej

 
Rozmiar czcionki:

W dniu 08 października 2020 r. zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krotoszyce w pasie drogi gminnej 108460D działka nr 142/4 obręb Janowice i działka nr 76/1 obręb Tyńczyk Legnicki”. Wykonawcą robót była firma: ENERGOKAB Tomasz Kabata ul. Miodowa 8, 59-800 Lubań. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 90 348,30 zł.

Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 72 200 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” pozostała kwota 18 148,30 zł pokryta została ze środków budżetu Gminy Krotoszyce.

Zadanie inwestycyjne polegało na rozbudowie oświetlenia drogowego odcinka drogi gminnej nr 108460D pomiędzy miejscowością Kozice a Tyńczyk Legnicki z posadowieniem szafek oświetleniowych – 2 komplety, budową linii kablowej typu YAKXS 4x25mm2 oraz posadowieniem słupów wyposażonych w oprawy LED– 15 kompletów.

Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krotoszyce w pasie drogi gminnej 108460D działka nr 142/4 obręb Janowic Duże i działka nr 76/1 obręb Tyńczyk Legnicki. Działka nr 142/4 obręb Janowice Duże
zdjęcie

Działka nr 142/4 obręb Janowice Duże
zdjęcie

Działka nr 76/1 obręb Tyńczyk Legnicki
zdjęcie

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia