Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji

 
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce począwszy od 17 czerwca do 3 lipca 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni ( dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto/netto*) na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 2.000 zł (słownie : dwa tysiące złotych). *kwota netto dotyczy wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje odliczenie podatku VAT

Ogłoszenie o naborze wniosków (format PDF)
Zasady udzielania i rozliczania dotacji (format PDF)
WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krotoszyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji (format DOCX)
WNIOSEK o rozliczenie dotacji (format DOCX)
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (format DOCX)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Powszechny Spis Rolny 2020

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia