Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach

 
Rozmiar czcionki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zamieszkałej na terenie Gminy Krotoszyce.

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

• posiadać obywatelstwa polskie,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
• nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
• mieć nieposzlakowaną opinię,
• wyrazić zgodę na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2086). Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej jeśli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach Barbarą Oleś pod nr telefonu 768878322 w godzinach 8.00 do 15.00.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Powszechny Spis Rolny 2020

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia