ZARZĄDZENIE Nr 10 /2014 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE z dnia 06 stycznia 2014r w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji celowych na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie gminy Krotoszyce.

Treść zarządzenia (format PDF)