Przebudowa drogi w Szymanowicach położonej w granicach działki nr 109/1, obręb Szymanowice

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Przebudowa drogiTrwają roboty budowlane związane z przebudową drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szymanowice. Prace wykonuje wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Firma Budowlana „FOBIS” Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową prace będą wykonane do dnia 15 listopada br., a ich wartość wynosi 210.765,43 zł. Na ten cel gmina pozyskała bezzwrotna dotację od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi w Szymanowicach położonej w granicach działki nr 109/1, obręb Szymanowice

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Tauron Dystrybucja informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Pawłowice stacja PKP
Rozpoczęcie: 16/10/2017 08:00:00
Zakończenie: 16/10/2017 13:00:00

Lipce 1, 2, 30, 117, ogródki działkowe. Legnica ul. Domejki i Chojnowska 161
Rozpoczęcie: 18/10/2017 08:00:00
Zakończenie: 18/10/2017 14:00:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu z nowym wyposażeniem klas lekcyjnych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

kghm fundacjaDzięki otrzymanym środkom z Fundacji KGHM Polska Miedź Gmina Krotoszyce zakupiła nowe pomoce dydaktyczno-naukowe do nauczania fizyki, chemii, biologii, geografii, a także języków obcych, które otrzymali uczniowie SP w Kościelcu. Pomoce te wzbogaciły ofertę edukacyjną i stanowią motywację do dalszej pracy dla uczniów zdolnych i pomoc dla uczniów mających trudności w nauce.

Czytaj więcej: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu z nowym wyposażeniem klas lekcyjnych

Zaproszenie na szkolenie "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Leśna Akademia Sportu

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Leśna Akademia SportuWe wrześniu 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach uczestniczyli w Projekcie „ Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” (LAS) Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. dolnośląskiego i województw ościennych.

Czytaj więcej: Leśna Akademia Sportu

Akcja „ Sprzątanie Świata 2017”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Sprzatanie ŚwiataGłównym celem akcji „Sprzątanie świata” - Clean up the World. jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: „ Nie ma śmieci - są surowce” . Akcja ta to także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Czytaj więcej: Akcja „ Sprzątanie Świata 2017”

UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017

Drukuj
Rozmiar czcionki:

UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją  na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017Do dnia 10 października 2017 zgodnie z podpisaną umową mija termin zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (potwierdzone przez Starostwo Powiatowe wniosek przyjęcia zgłoszenia- należy dostarczyć do Urzędu Gminy Krotoszyce).

Czytaj więcej: UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniu 2 października 2017 r. na terenie Gminy Krotoszyce, przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Czytaj więcej: Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa

Program Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie Kaczawskie realizuje projekt "Program Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie" dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,w ramach którego grupy szkolne mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez edukatorów Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Więcej informacji w załącznikach:

Informacja dla Nauczycieli klas III oraz IV-VI (format PDF)
Informacja dla Nauczycieli klas gimnazjalnych (format PDF)

Dożynki Sołeckie, 23 września br.

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia