Raport z badania zadowolenia klientów z poziomu świadczenia usług w Urzędzie Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono badanie satysfakcji i oczekiwań klientów urzędu gminy w formie anonimowych ankiet. Ankiety można było przesłać w formie elektronicznej na adres urzędu lub dostarczyć w formie papierowej poprzez wrzucenie jej do urny znajdującej się na parterze budynku urzędu gminy.

Pobierz raport (format PDF)

V Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA V SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE
która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce


Informacja Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja Wójta Gminy Krotoszyce dotycząca ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce na rok szkolny 2019/2020.

Więcej informacji - ZARZĄDZENIE NR 8a/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31 stycznia 2019 r. (format PDF)

Europejskie Drzewo Roku 2019 - plebiscyt

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wybory sołtysa wsi i rady sołeckiej na kadencję 2019-2023

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W związku z kończącą się kadencją organów sołectw tj. sołtysa i rady sołeckiej, we wszystkich sołectwach gminy odbędą się zebrania, podczas których mieszkańcy wybiorą sołtysa wsi i radę sołecką na czteroletnią kadencję.

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem zebrań.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – styczeń – luty 2019 r. (format PDF)

Zapraszamy do udziału w projekcie - Kaczawska Inicjatywa

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy do udziału w projekcie - Kaczawska Inicjatywa

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt zawiera 14 wydarzeń na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Pierwsze z czternastu wydarzeń - spotkanie wprowadzajaco - warsztatowe p.n. „Bądźmy aktywni”, odbędzie się we wtorek 26.02.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Prusicach.

Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy osoby, które ukończyły 60 r.ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagającym opiekuna) z gmin: Męcinka, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja oraz miasto Złotoryja.

Więcej informacji (format PDF)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (format DOC)

Artykuł prewencyjny dot. zapobiegania chorobom układu ruchu

Drukuj
Rozmiar czcionki:

krusROLNIKU! DŹWIGAJ BEZPIECZNIE!
Choroby układu ruchu to jedna z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Rolnicy poprzez charakter swojej pracy, szczególnie narażeni są na tego typu choroby. Nasilenie dolegliwości bólowych może doprowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj więcej - artykuł (format PDF)

Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego

Informujemy o ostatnim IV naborze wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Termin naboru (składania wniosków): od 18.02.2019 r. od godz. 8.00 do 08.03.2019 r. do godz. 14.00

Głównym celem projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” jest wsparcie MSP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI) w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Ogłoszenie o naborze (format PDF)
Ulotka informacyjna (format PDF)

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W związku z tym, że w lutym i marcu bieżącego roku ogłoszone zostaną otwarte konkursy dotacyjne w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w zakresie Priorytetów: 1a (Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego), 3 (Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich), 4 (Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich) , 5 (Wsparcie doraźne), zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności przedstawi założenia PROO, zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach oraz praktyczne wskazówki, jak wypełnić wnioski o dotacje.

Termin spotkania: 21 lutego 2019 r., godz. 11:30 – 14:00
Miejsca spotkania: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, s. 1221

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu (z podaniem liczby osób) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Informacja o przyjęciu " Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Uchwałą nr III/34/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego" Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra , po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych , po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie (Dz.Urz. woj. Doln. z 2019r., poz 381)

Pobierz informacje (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia