Regionalny konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2018

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Regionalny konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2018Informujemy, że Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2018.

Program skierowany jest do organizacji oraz grup nieformalnych: organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające siedzibę i planujące prowadzić działania na terenie jednej z gmin: Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja.

Powiększ plakat (format JPG)
Regulamin lokalnego konkursu grantowego (format PDF)
Wzór wniosku o dotację w lokalnym konkursie grantowym (format DOC) (format DOC)

Ogłoszenie o naborze na Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej w Kościelcu

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu
ogłasza nabór na
wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

Treść ogłoszenia
Opis stanowiska pracy

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Legnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

5 Myśliborska Majówka

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Artykuł prasowy dot. bezpiecznej pracy dzieci w rolnictwie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy przypomina, że o zakresie i stopniu uczestnictwa dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym decydują rodzice, którzy muszą mieć świadomość ryzyka oraz zagrożenia zdrowia i życia w rolniczym środowisku pracy. Należy pamiętać, że prace powierzane dzieciom nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych i ich pomoc nie może odbywać się kosztem czasu niezbędnego na sen, naukę i wypoczynek.

Treść artykułu (format PDF)

Bezpłatne szkole nt. „Przepisy w agroturystyce”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy o bezpłatnym szkoleniu nt. „Przepisy w agroturystyce”, które odbędzie się w siedzibie DODR we Wrocławiu, w obiekcie hotelowym AGRO, przy ul. Zwycięskiej o godzinie 10:00 w dniu 11 kwietnia.

Więcej informacji w zaproszeniu (format PDF)

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Informacja uwzględnia zmiany wynikające z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. i z 26 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

Symboliczne otwarcie drogi gminnej z Dunina do Święcian

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Symboliczne otwarcie drogi gminnej z Dunina do ŚwięcianW dniu 24 marca w samo południe, przy Starym Młynie odbyło się symboliczne otwarcie drogi gminnej po przebudowie, którą wykonano w końcu 2017 r. Inwestycja ta była możliwa dzięki dotacji MSWiA w ramach rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po intensywnych opadach deszczu w sierpniu 2015 r. wartość inwestycji to ponad 1,3 mln zł, dofinansowanie prawie 1,1 mln zł. W uroczystości wzięły udział władze gminy, radni, sołtys Dunina, Ksiądz Proboszcz, wykonawca inwestycji, Prezes Kopalni Dunino, który też dołożył się do sfinansowania tej inwestycji oraz lokalne media.

Uroczystość miała charakter symboliczny, ponieważ była to okazja do uczczenia bardzo dobrego 2017 roku w zakresie inwestycji drogowych na terenie Gminy Krotoszyce, ponieważ udało się wyremontować prawie 5 km dróg o wartości prawie 3 mln zł.

Czytaj więcej: Symboliczne otwarcie drogi gminnej z Dunina do Święcian

Spotkanie delegacji gmin partnerskich w Markersdorf

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Spotkanie delegacji gmin partnerskich w MarkersdorfW dniu 23 marca, w naszej niemieckiej gminie partnerskiej w Markersdorf odbyło się z spotkanie, podczas którego mieszkańcy gminy Krotoszyce i Osecnej mogli zapoznać się z atrakcjami i najważniejszymi inwestycjami na terenie gminy Markersdorf. Z gminy Krotoszyce w spotkaniu wzięło udział 8 osób z panią Sekretarz Anną Rabską. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu Unii Europejskiej Euroregionu Nysa.

Czytaj więcej: Spotkanie delegacji gmin partnerskich w Markersdorf

Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim

Drukuj
Rozmiar czcionki:

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim”

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego
„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim”

Więcej informacji (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia