Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Drukuj
Rozmiar czcionki:
1 września 2017 roku powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestaną istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.

Więcej informacji - ulotka KOWR (format PDF)
Lokalizacje KOWR (format PDF)

Droga Janowice Duże - zamknięta

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce informuję wszystkich użytkowników drogi gminnej w Janowicach Dużych o braku możliwości przejazdu na całej jej długości w dniu 18.08.2017 r. od godz. 9:00 do 16:00 w związku z przeprowadzeniem prac remontowych w postaci położenia warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej.

Wszyscy mieszkańcy proszeni są o nie korzystanie w tych godzinach z drogi gminnej, ponieważ wjazd na drogę będzie niemożliwy do momentu uzyskania trwałej nawierzchni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Plan trasy „ II OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG SZLAKIEM BITWY KACZAWSKIEJ”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W dniu 20.08.2017 r. w godzinach 11.00-15.00 na terenie Gminy Krotoszyce odbędzie się wyścig kolarski „ II OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG SZLAKIEM BITWY KACZAWSKIEJ”.
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, za które Organizator oraz Wójt Gminy serdecznie przepraszają.

W załączeniu Plan trasy wyścigu oraz wyznaczone objazdy (mapka z poprzedniej edycji wyścigu aktualna na dzień 20.08.2017 r.).

XI Kaczawskie Warsztaty Artystyczne 2017

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie na szkolenie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD organizuje szkolenie związane z obrotem żywnością itp.
W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Dolnośląska Siec Partnerstw LGD projekcie współfinansowanym przez KSOW prosimy o rezerwacje terminu 31 sierpnia 2017 roku na szkolenie pn. Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie:

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 14-17.09.2017 r. organizuje podróż studyjną do wsi tematycznych w woj. podlaskim której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznych.

W trakcie czterech pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą 5 wsi tematycznych, w tym min. z budowaniem oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby, modelem tworzenia oferty tematycznej wsi od wizji do produktu, praktykami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Bezpłatne spotkanie „WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie „WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”, którego tematem będą:
- DOFINANSOWANE SZKOLENIA I KURSY (m.in. kursy zawodowe, językowe, komputerowe),
- DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PŁATNE STAŻE
- FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W CELU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Czytaj więcej: Bezpłatne spotkanie „WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”

Odnowa Wsi w Gminie Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Logo Odnowa WsiW 2017 roku sołectwo Winnica przystąpiło do realizacji swoich zadań zaplanowanych w Sołeckiej Strategii Rozwoju i będzie urządzać siłownię zewnętrzną przy placu zabaw na boisku sportowym. Wartość projektu łącznie wynosi 10.500,51 złotych, w tym wartość dofinansowanie 5.250 złotych. Promesą oraz umowę o dofinansowanie dobrały wczoraj z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego Wójt Gminy Beata Castaneda Trujillo i Skarbnik Ewa Mirek.

Czytaj więcej: Odnowa Wsi w Gminie Krotoszyce

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Babin - cała wieś
Rozpoczęcie: 17/08/2017 08:00:00
Zakończenie: 17/08/2017 13:00:00

Jawor - wysypisko śmieci , sortownia, ogrody działkowe
Rozpoczęcie: 17/08/2017 08:00:00
Zakończenie: 17/08/2017 15:00:00

Za utrudnienia przepraszamy.
Tauron-dystrybucja

Ogłoszenie kolejnych naborów PROW 2014-2020

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 3 sierpnia 2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna - nabór 5/2017 (pobierz - format PDF)
1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - nabór 6/2017 (pobierz - format PDF)
3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,społecznej i kulturalnej - nabór 7/2017 (pobierz - format PDF)

Czytaj więcej: Ogłoszenie kolejnych naborów PROW 2014-2020

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia