Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na rok 2020

Drukuj
Rozmiar czcionki:

logoOgłaszam wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krotoszyce. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce".

Dofinansowanie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu, wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania w ramach programu: Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej: Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na rok 2020

Zawiadomienie

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Z przyczyn od nas niezależnych odwołujemy zebrania dotyczące tematyki odpadów komunalnych, które były przewidziane na 28, 29 i 30 stycznia 2020 roku.

O nowych terminach spotkań powiadomimy w najbliższym czasie.

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz - ruszyła kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie na spotkanie

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Ulgi w podatkach na instalacje fotowoltaiczne. Panele słoneczne coraz bardziej popularne Spotkanie informacyjne w Krotoszycach 23.01.2020r godz. 17:00
Informacja o spotkaniu - do pobrania

plakat krotoszyce mini


Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną numerem 223/7 o pow. 0,00091 ha w obrębie wsi Winnica.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21.01.2020 r. (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21.01.2020 r. WYKAZ (format PDF)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 7

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zarządzenie nr 29 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 7

Treść Zarządzenia nr 29 (format PDF)

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zwołuje zebranie mieszkańców sołectw: Winnica, Krajów, Bielowice

które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r.
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Winnicy.

Temat zebrania: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe regulacje prawne oraz stawki.

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zwołuje zebranie mieszkańców sołectw: Krotoszyce, Czerwony Kościół, Dunino, Wilczyce, Szymanowice, Pawłowice Małe, Święciany

które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r.
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach.

Temat zebrania: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe regulacje prawne oraz stawki.

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zwołuje zebranie mieszkańców sołectw: Tyńczyk Legnicki, Janowice Duże, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Babin Kościelec, Kozice, Prostynia, Złotniki

które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r.
o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Kościelcu.

Temat zebrania: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe regulacje prawne oraz stawki

Obwieszczenie Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
W związku z wystąpieniem w miejscowości Strupice, gmina Chojnów, ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem ptasiej grypy H5N8 (która nie jest niebezpieczna dla ludzi) zaleca się hodowcom drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych zachowanie daleko idącej ostrożności, w szczególności poprzez:
  • wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawienia ptaków w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymany,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,
  • wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycie rąk w wodzie z mydłem,
  • stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Wszystkie niepokojące objawy zaobserwowane u własnego drobiu należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii, Wójta lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy.

WÓJT GMINY KROTOSZYCE (...)
Wojciech Woźniak Krotoszyce, dnia 20 stycznia 2020 r.
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia