Projekt "Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim"

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Czytaj więcej: Projekt "Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim"

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnych 3/2019/OW i 4/2019/OW

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 Zarząd LGD podjął decyzję o ogłoszeniu zamiaru realizacji operacji własnych :

- Nr 3/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu” (format PDF),
- Nr 4/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów” (format PDF)
w związku z czym potencjalni realizatorzy mogą zgłaszać swój zamiar do 25 lutego 2019r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17.01.2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Treść Zarządzenia nr 4/2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 (format PDF)

Ferie zimowe w bibliotece

Drukuj
Rozmiar czcionki:

IV Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA IV SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE
która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce


Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.
Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo.

Czytaj więcej: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Środki na ratowanie zabytku w Gminie Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Ratowanie zabytkuW dniu 11 stycznia Pan Wójt Wojciech Woźniak wraz z panią Skarbnik Ewa Mirek podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja ruin i terenu grangii cysterskiej w Winnicy” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa stanu technicznego ruin oraz udostępnienie ich dla turystów. Wartość projektu wynosi 476.923,76 złotych w tym kwota dofinansowania 303.466 złotych.

Czytaj więcej: Środki na ratowanie zabytku w Gminie Krotoszyce

Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław) – wydłużenie okresu składania ofert

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji (format PDF)
Tabela oferty (format DOCX)

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił system SOW - System Obsługi Wsparcia, który ma służyć osobom niepełnosprawnym do zdobycia wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.

Treść informacji (format PDF)

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 stycznia 2018 roku

Drukuj
Rozmiar czcionki:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha

Treść ogłoszenia
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia