Wszyscy tworzymy statystyki – bierzemy udział w badaniach

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.

W załączonej informacji przedstawiamy badanie SSI-10, które jest obecnie realizowane w kwietniu-maju 2019 r. na terenie województwa dolnośląskiego, w wylosowanych gospodarstwach domowych. Z Państwa pomocą chcemy popularyzować badania ankietowe na terenie Gminy i tym samym dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców, którzy biorą w nich udział i dostarczają informacji statystycznych, współtworząc system informacyjny statystyki publicznej.

Czytaj więcej: Wszyscy tworzymy statystyki – bierzemy udział w badaniach

Egzamin Gimnazjalny

Drukuj
Rozmiar czcionki:
 Egzamin Gimnazjalny W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach, do której włączone zostały oddziały gimnazjalne, pomimo prowadzonej akcji strajkowej egzamin gimnazjalny rozpoczął się bez zakłóceń. Uczniowie przystępujący do egzaminu z części humanistycznej piszą go pod okiem dwóch komisji nadzorujących. Odwiedzając szkołę Pan Wojciech Woźniak Wójt Gminy Krotoszyce podziękował dyrekcji szkoły za przygotowanie placówki na historyczne, bo ostatnie już egzaminy gimnazjalne. Wyrazy podziękowania skierował również do nauczycieli, którzy podjęli pracę w komisjach i dzięki temu zapewnili prawidłowe warunki dla naszych dzieci, aby mogły odbyć swój pierwszy jakże ważny egzamin w życiu.

Czytaj więcej: Egzamin Gimnazjalny

Konkurs grantowy "Z Kujawskim pomagamy pszczołom"

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Konkurs grantowy
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Na zwycięzców czekają granty o łącznej wartości 100.000 złotych.

Czytaj więcej: Konkurs grantowy "Z Kujawskim pomagamy pszczołom"

Gmina Krotoszyce bez elektrośmieci

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W dniu 17 kwietnia 2019r. mieszkańcy gminy będą mogli kolejny raz bezpłatnie pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcję organizuje firma AG-EKO wspólnie z Gminą Krotoszyce. W każdym sołectwie na terenie gminy pojawi się oznaczony logo firmy AG-EKO pojazd, którym zebrane sprzęty elektryczne i elektroniczne przewiezione zostaną do bezpiecznego przetworzenia.

Zbiórka jest bezpłatna.

Czytaj więcej: Gmina Krotoszyce bez elektrośmieci

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krotoszycach

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Szanowni Państwo - Rodzice uczniów

W związku z pozytywnym wynikiem referendum strajkowego informujemy, że 8 kwietnia szkoła może przystąpić do zapowiadanego strajku. W przypadku, gdy większość nauczycieli nie przystąpi do pracy, możemy mieć problem z zapewnieniem opieki Waszym dzieciom, dlatego prosimy rodziców i opiekunów o zapewnienie opieki dzieciom na czas trwania strajku. Wszelkie informacje o zakończeniu akcji strajkowej i powrocie do normalnego funkcjonowania szkoły będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem Elżbieta Rakoczy-Kozakiewicz - dyrektor szkoły

Zapytanie ofertowe

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu oraz do Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach w roku szkolnym 2019/2020 – świadczonych na podstawie biletów miesięcznych”

Więcej informacji (format PDF)

Informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że w 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na samorządy lokalne obowiązek związany z poborem opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Czytaj więcej: Informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Winnica

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych we wsi Winnica

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę oznaczoną numerem 78/1 o pow. 0,0700 ha oraz 459 o pow. 0,1200 ha położonych w obrębie wsi Winnica

Treść Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25.03.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Sporządza się wykaz nieruchomości 768 obręb Krotoszyce, której część przeznaczono do użyczenia Klubowi Sportowemu „Winnica”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Treść Zarządzenia Nr 21/2019 (foprmat PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 (format PDF)

Zaproszenie na szkolenia OWES w kwietniu 2019

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy do udziału w szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze.

1) Z ZAKRESU informatyki czyli narzędzia internetowe niezbędne w pracy PES [aplikacje, programy graficzne do obróbki zdjęć, social media] 11 kwiecień 2019 godzina 9:00
2) Z ZAKRESU księgowości czyli Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - UEPIK 25 kwiecień 2019 godzina 9:00

Wszystkie szkolenia są BEZPŁATNE i odbędą się w siedzibie OWES ul. Muzealna 9a/2, 58-500 Jelenia Góra

CYKL SZKOLEŃ ZAKOŃCZY SIĘ 2 DNIOWĄ WIZYTĄ STUDYJNĄ 12-13 kwiecień 2019

SZCZEGÓŁY OMÓWIONE ZOSTANĄ PODCZAS SZKOLEŃ

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia