„Konkurs młócenia cepami” w Markersdorf

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Konkurs młócenia cepamiTradycyjnie jak co roku, w ostatni weekend lutego w Niemczech w naszej gminie partnerskiej Markersdorf odbył się już po raz XVII Konkurs Młócenia Cepami. Od pięciu lat naszą gminę reprezentuje żeńska drużyna cepiarek ze Stowarzyszenia „Nasze Krotoszyce”.

Czytaj więcej: „Konkurs młócenia cepami” w Markersdorf

Spotkanie z Kolędą – Kościelec 2011

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Kolęda 2011 Tradycyjnie już Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach zorganizowały coroczne „ Spotkanie z kolędą”, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Kościelcu.

Uczestnikami spotkania byli seniorzy naszej gminy w większości podopieczni GOPS-u.

Czytaj więcej: Spotkanie z Kolędą – Kościelec 2011

Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Drukuj
Rozmiar czcionki:
OGŁOSZENIE

Bezpieczne Gospodarstwo RolneKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy serdecznie zaprasza rolników do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ” edycja IX, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej: Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Bezpłatne szkolenia z wykorzystania internetu

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Szkolenia w ramach projektu pt.: „Z Internetem w świat” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia jednodniowe dotyczyć będą praktycznego wykorzystania Internetu w życiu codziennym (w stopniu podstawowym).

Pokaż pełną treść ogłoszenia (plik w formacie PDF)

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku

Drukuj
Rozmiar czcionki:
W ubiegłym roku do Placówki Terenowej w Legnicy, PT KRUS Polkowice i PT KRUS Góra przyjęto 267 zgłoszeń wypadkowych. W stosunku do roku 2009 liczba wypadków zmniejszyła się o 12,5 %. Najliczniejszą grupę, powodującą obrażenia fizyczne u rolników, stanowiły upadki osób (51,5%), pochwycenia oraz uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń, a także uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta.
Pokaż pełną treść artykułu (PDF 130KB)

Wybory organów sołectw na kadencję 2011 - 2015

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że w okresie od dnia 19 stycznia 2011 r. do dnia 8 lutego 2011 r. na terenie Gminy Krotoszyce odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w każdym sołectwie według harmonogramu.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na spotkania - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
W związku podjęciem przez Radę Gminy w Krotoszycach uchwały nr XXIV/151/09 z dnia 06 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce zapraszam na spotkania umożliwiające wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z projektem ww. opracowania, będącego podstawą realizacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Spotkania, o których mowa odbędą się w dniach:

  1. 10 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a
  2. 27 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a
  3. Niezależnie debata publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 27 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a
  4. Wszelkich informacji w sprawie udziela Pani Wanda Gadżała, Urząd Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, pokój nr 10.

Wójt Gminy Krotoszyce

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROTOSZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2010r. do 31 stycznia 2011r.w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, w pokoju nr 10, w godz. od 8.00 do 15.00.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Spotkania w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Krotoszyce, dnia 30-12-2010r
OGŁOSZENIE

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Krotoszycach uchwały nr XXIV/151/09 z dnia 06 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce zapraszam na spotkania umożliwiające wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z projektem ww. opracowania, będącego podstawą realizacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Spotkania, o których mowa odbędą się w dniach:
  1. 10 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a,
  2.  24 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a;
Niezależnie debata publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 24 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krotoszycach, ul. Piastowska 46, sala sesyjna.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r z późń. zm.) art.11 pkt.11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2011 r.


Wójt Gminy Krotoszyce

Konkurs Polska Wieś - III edycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:
III edycja konkursu
na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
„Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj więcej: Konkurs Polska Wieś - III edycja

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia