VIII sesja Rady Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KROTOSZYCE ZAPRASZA NA VIII SESJĘ RADY GMINY KROTOSZYCE,
która odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Krotoszyce (format PDF)

V Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Drukuj
Rozmiar czcionki:
V Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Nadchodzą wyjątkowe i najważniejsze w roku dni - Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy przeżyć je jak najpiękniej w gronie najbliższych, kultywując staropolskie obyczaje, smakując tradycyjnych potraw.

W oczekiwaniu na ten magiczny czas zapraszamy Państwa na przedświąteczne spotkanie w pięknym miejscu i niepowtarzalnej atmosferze.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ma przyjemność zaprosić mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego na „V Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się we wspaniałych wnętrzach Zespołu Pałacowo – Parkowego w Krotoszycach w niedzielę - 11 grudnia 2011 r. od godz. 11.00.

Czytaj więcej: V Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do składania ofert
w imieniu Gminy Krotoszyce do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro

Przedmiotem zapytania jest zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu „Zróbmy coś dla siebie” realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podróż studyjna

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Podróż studyjna W dniach 4-6 listopada 2011r. odbyła się podróż studyjną do województwa podkarpackiego, mająca na celu wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia oferty turystycznej min. w oparciu o zasoby lokalne - jako doskonały przykład uzyskiwania dodatkowego źródła dochodu na obszarach wiejskich poprzez realizację projektów wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość. Organizatorem wyjazdu były Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj więcej: Podróż studyjna

Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa", wspólnie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej zaprasza do udziału w Projekcie pt. "Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim".

Pokaż treść ogłoszenia (format PDF)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Człowiek - najlepsza inwestycja

Urząd Gminy w Krotoszycach, informuje o spotkaniu rekrutacyjnym dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Zróbmy coś dla siebie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekt realizowany jest przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, Spotkanie odbędzie się 7.12.2011r., o godz. 1700 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krotoszycach przy ul. Piastowskiej 40A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zróbmy coś dla siebie

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do składania ofert
w imieniu Gminy Krotoszyce do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów promocyjnych dla uczestników (kubek, teczka z notatnikiem i długopisem) z logotypami w ramach projektu „Zróbmy coś dla siebie” realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do składania ofert
w imieniu Gminy Krotoszyce do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie przerwy (bufetu) kawowej i dostarczenie posiłków dla uczestników szkoleń i warsztatów oraz przygotowanie posiłków na spotkaniu rekrutacyjnym i podsumowującym realizowanych w ramach projektu „Zróbmy coś dla siebie” przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010r. Nr XXXIX/1284/2010, w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz.1536 ze zm. ), projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji , ogłaszam konsultacje projektu programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Dokumenty do pobrania:

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Człowiek - najlepsza inwestycja


Informacja o wyborze oferty - w postępowaniu na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Zróbmy coś dla siebie" realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nasze Krotoszyce", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz informacje o wyborze oferty (format JPEG)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia