Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010r. Nr XXXIX/1284/2010, w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz.1536 ze zm. ), projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji , ogłaszam konsultacje projektu programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Dokumenty do pobrania:

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Człowiek - najlepsza inwestycja


Informacja o wyborze oferty - w postępowaniu na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Zróbmy coś dla siebie" realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nasze Krotoszyce", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz informacje o wyborze oferty (format JPEG)

Jesienne prace polowe pod nadzorem

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dopiero zakończyły się żniwa, które w tym roku obfitowały w wiele tragicznych w skutkach zdarzeń, a już inspektorzy KRUS wraz z inspektorami z PIP w ramach prowadzonych działań prewencyjnych, kontrolują jesienne prace polowe.

Tak jak podczas wizytacji prac żniwnych tak i teraz, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę. Zwracają uwagę na stan techniczny maszyn i pojazdów rolniczych oraz występujące zagrożenia dla użytkujących je osób.

Czytaj więcej: Jesienne prace polowe pod nadzorem

Odnowa wsi w Gminie Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Odnowa Wsi  DolnośląskiejPodczas zebrań wiejskich , które miały miejsce w naszej gminie w miesiącu wrześniu, cztery wsie podjęły uchwałę o przystąpieniu do Regionalnego Programu Odnowy Wsi na Dolnym Śląsku. Są to wsie, które dotychczas wyróżniały się największą aktywnością społeczną i w których znalazła się grupa co najmniej 5 osób, tzw. grupa odnowy wsi. Wsie, które podjęły uchwałę o przystąpieniu do RPOW to: Wilczyce, Czerwony Kościół, Kozice i Winnica. Dotychczas do programu oficjalnie przystąpiły Krotoszyce w 2010 r. Oczywiście nie oznacza to, że inne wsie nie mogą do programu przystąpić. Wszystko zależy od inicjatywy i zaangażowania społecznego tych sołectw. 

Czytaj więcej: Odnowa wsi w Gminie Krotoszyce

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Człowiek – najlepsza inwestycja


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14 000 EURO

Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji koordynatora projektu „Zróbmy coś dla siebie” realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zobacz treść zapytania (format DOC)

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" ogłasza nabór na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu:

Czytaj więcej: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Cudowna ZIELONA SZKOŁA już za nami…

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Fundacja Polska Miedź
Uczniowie klasy VI i 4 uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Krotoszycach oraz uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej w Kościelcu w sumie 45 osoby oraz czterech opiekunów w terminie 15.09-28.09.2011r.wzięło udział w Zielonej Szkole w Ośrodku Wypoczynkowym „Argentyt” Dąbkach nad morzem. Uczniowie zakwaterowani byli w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami i telewizorem. 

Czytaj więcej: Cudowna ZIELONA SZKOŁA już za nami…

Dożynki Gminne w Winnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dozynki Gminne 2011 Dnia 18 września 2011r.na boisku sportowym w Winnicy, przy nowo wyremontowanej świetlicy odbyły się Dożynki Gminne.

Uroczystość rozpoczęła Wójt Gminy Pani Beata Castaneda Trujillo, która po powitaniu mieszkańców i gości zaprosiła wszystkich do uczestnictwa we Mszy Świętej dożynkowej, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Parafii w Słupie - Zbigniew Dyl.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne w Winnicy

Wieści ze słonecznej zielonej szkoły !

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Fundacja Polska Miedź
Już w środę 28.09.2011r nasze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krotoszycach kl. VI i III i IV klasa ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu wrócą z zielonej szkoły w Dąbkach.

Czytaj więcej: Wieści ze słonecznej zielonej szkoły !

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

Pobierz dokument - obwieszczenie (format PDF, 2.5Mb)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia