Współpraca partnerska

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Gmina Krotoszyce współpracuje z gminą Markersdorf (Niemcy). W czerwcu 1997 roku podpisano umowę partnerską która określiła zakres wzajemnych kontaktów. Wszystkie wspólnie realizowane przedsięwzięcia ukierunkowane są głównie na bliższe poznawanie się naszych mieszkańców.

W dniu 11 grudnia 2011 roku doszło do poszerzenia współpracy partnerskiej, do której przystąpiło miasto Osečná z Czech.

Partnerskie Porozumienie Trójstronne z udziałem przedstawicieli: gminy Markersdorf , miasta Osečná oraz gminy Krotoszyce podpisano uroczyście w pałacu w Krotoszycach podczas V Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

 

Porozumienie dotyczy wspólnych działań w kierunku rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, a także pozyskiwania środków unijnych. Dodatkowo partnerzy zobowiązali się do kontynuacji spotkań dzieci i młodzieży umożliwiających wzajemne poznanie, zrozumienie i nawiązywanie przyjaznych stosunków oraz do wspierania działań i przedsięwzięć realizowanych przez różne grupy mieszkańców, w tym stowarzyszenia, związki, Straże Pożarne, Kluby Sportowe i inne grupy.

wróć na początek strony