Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce

 
Rozmiar czcionki:

Status prawny: Stowarzyszenie
Rok zalozenia: 1997

Zarząd towarzystwa:

 • Józef Cieśla - Prezes
 • Stanisław Warchoł - Wiceprezes
 • Elżbieta Popielarz - Sekretarz
 • Jan Mazan - Skarbnik
 • Bogdan Frankowski - Kronikarz

Cele działania:

 • popularyzowanie wiedzy o gminie
 • inicjowanie działań w celu optymalnego wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych
 • wspieranie działań zmierzających do ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych oraz ich należytego exponowania
 • propagowanie historii, kultury i tradycji gminy Krotoszyce w sposób obiektywny w odniesieniu do Regionu Śląska i jego wielonarodowej specyfiki
 • integrowanie społeczeństwa gminy w poczuciu patriotyzmu, demokracji i tolerancji, w duchu nowoczesnej kultury europejskiej
 • inicjowanie działań na rzecz środowiska

Krótki opis dotychczasowej działalności:
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce podejmowało szereg działań, a w szczególności:

W zakresie promocji Europejskiego Szlaku Cystersów:

 • w latach 1996,1997,1999,2002 zorganizowano Biwaki Historyczne - imprezy plenerowe przy udziale kilkuset uczestników z całej Europy
 • zrekonstruowano 4 pamiątkowe obeliski poświęcone tej bitwie
 • oddano ponownie do użytku we wsi Dunino, Muzeum Bitwy nad Kaczawą w 1813 r

W zakresie upowszechniania i utrwalania Legendy Warmątowickiej:

 • zrealizowano inicjatywę zmiany nazwy miejscowości Warmątowice na Warmątowice Sienkiewiczowskie
 • ufundowano pamiatkową tablicę z nową nazwą tej wsi
 • w dniach 28-30.05.1998r zorganizowano VI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, w którym uczestniczyło 400 dzieci z całej Polski

W zakresie popularyzacji wiedzy regionalnej:

 • z okazji 745-lecia wydano monografie wsi Krotoszyce
 • wydano folder o gminie w nakładzie 3500 egz. Rezultatem podejmowanych działań było uzyskanie nagród i wyróżnień w tym:
  • nagrody Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie "Najciekawsze wydarzenie kulturalne roku 1996"
  • nominacji do nagrody "Dolnośląski Klucz Sukcesu" 
  • "Za Najlepsze Gminne Przedsięwzięcie Roku 1997"
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia