Szacowanie szkód

Informacja dla sołtysów Gminy Krotoszyce

Drukuj
 
środa, 25, kwiecień 2018 12:12
Rozmiar czcionki:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, właściciel albo posiadacza gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do Wójta Gminy Krotoszyce.

Więcej informacji - Informacja dla sołtysów Gminy Krotoszyce (format PDF)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, wraz ze wzorami protokołów : z oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody (format PDF)

wróć na początek strony