Stowarzyszenie "Dwa Serca" Kościelec

 
Rozmiar czcionki:

Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.08.2016
Numer KRS 0000634516

Adres: KOŚCIELEC 2, 59-223 Krotoszyce

Cele Stowarzyszenia

1. Wszechstronny, zrównoważony rozwój i promocja miejscowości Babin-Kościelec oraz Gminy Krotoszyce z wykorzystaniem ich walorów krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.
3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
4. Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej.
5. Integrowanie społeczeństwa gminy w poczuciu patriotyzmu, demokracji i tolerancji.
6. Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej.
7. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości babin- kościelec.
8. Wszechstronny rozwój nauki i edukacji.
9. Ochrona środowiska i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego.
10. Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji regionu.
11. Odrestaurowywanie, ochrona i opieka nad dobrami kultury, tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego regionu.
12. Działalność na rzecz poznania, zachowania i promocji historii regionu.
13. Działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej.
14. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
15. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców.
16. Przeciwdziałanie marginalizacji terenów wiejskich.
17. Rozwój turystyki i sportu z wykorzystaniem walorów i zasobów krajobrazowych.
przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu.
18. Podnoszenie estetyki miejscowości Babin-Kościelec.
19. Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
20. Wspieranie działalności dydaktyczno-naukowej.
21. Wspieranie inicjatyw związanych z propagowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
22. Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz pokonywania barier utrudniających włączania się w życie społeczne oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu.
23. Wsparcie, integracja oraz propagowanie wartości i idei na rzecz rodzin z miejscowości Babin-Kościelec.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia