Program „Rodzina 500+”

 
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że realizacją programu „Rodzina 500 +” w Gminie Krotoszyce zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Kopernika 9/5.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej GOPS w Krotoszycach: www.gops-krotoszyce.org.pl. Druki w wersji papierowej będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach, ul. M. Kopernika 9/5 w godzinach od 8:00 do godziny 15:00.

Uwaga! Aby ułatwić mieszkańcom Gminy złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (czyli bez względu na wysokość dochodu) osoby ubiegające się o to świadczenie mogą również odbierać druki i składać wnioski w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kościelcu w trakcie dyżuru pracownika GOPS w Krotoszycach w poniedziałki od godz. 12:00 do 15:30 oraz środy od godz. 8:00 do 12:00.

Wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu:

  •  udostępnianego przez ZUS (pue.zus.pl),
  •  empatia (www.empatia.mpips.gov.pl)
  • oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną (więcej na stronie www.mpips.gov.pl/bip).

Gotowe wnioski, które składamy od 1 kwietnia, można przesłać również pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Kopernika 9/5, 59-223 Krotoszyce.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, bez wyrównanie za miesiące poprzednie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (fromat PDF)

Oświadczenie członka rodziny o dochodach(fromat PDF)

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym(fromat PDF)

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego(fromat PDF)

Oświadczenie – dane osobowe(fromat PDF)

500 plus

500 plus

500 plus

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia