Przewodnik po Urzędzie

 
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy Krotoszyce
59-223 Krotoszyce
ul. Piastowska 46

tel. 76 88-78-421, 76 88-78-422,
fax 76-74-34-193, 76-88-78-370

Obsługa finansowa -  Bank Spółdzielczy w Legnicy  Oddział  w Krotoszycach .
Nr konta  62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

Czas pracy Urzędu:

  • w poniedziałek i wtorek w godzinach - 7:00 - 15:00,
  • w środę w godzinach - 7:00 - 16:00,
  • w czwartek w godzinach - 7:00 - 15:00,
  • w piatek w godzinach 7:00 - 14:00


Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:  wtorki od 14.00 do 16.00

Nr wew. telefonu 

26

Hanna Janik - gospodarka mieniem gminy

18

Ewa Mirek - Skarbnik Gminy

20

20

Joanna Wiśniowska - księgowość finansowa, ewidencja podatku VAT

Ewelina Wojewódzka   - księgowość budżetowa , rozliczenia z ZUS i US, koordynacja dochodów budżetu gminy

19

19

Justyna Machaj - wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków, akcyza od paliwa rolniczego, przyjmowanie podań w sprawach ulg uznaniowych

Patrycja Mitek - rozliczenia podatkowe, windykacja należności  podatkowych, wydawanie  zaświadczeń   w  tym zakresie, windykacja należności z tytułu czynszu

17

Justyna Liszyk - Świder - zamówienia publiczne, inwestycje i gosp. wodno-ściekowa

Daniel Woźniak - pomoc adm. w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inf. z PZP, gospodarka mieszkaniowa

16

Agnieszka Wojtanowicz - ewidencja ludności, meldunki,  dowody osobiste, działalność gospodarcza, wojskowość

15

15

Karina Stawarska - rozliczenia i windykacja opłat za wywóz odpadów, wodę i ścieki

Ewelina Kałuża – Kiljan - gospodarka komunalna: wymiar opłaty za odpady, korekty deklaracji, reklamacje, rozliczanie młodocianych, rozliczanie paliwa

25

Sala  narad

23

Janusz Terelak  - zarządzanie kryzysowe .ochrona p/poż, drogownictwo i oświetlenie uliczne tel. służbowy 512-267-049

11

Lidia Drohomirecka  - sekretariat

13

Barbara Kałuża – Boczula – Zastępca Wójta

Anna Niedźwiecka - Sekretarz Gminy, tel. służbowy 512-267-815

12

Wojciech Woźniak    - Wójt Gminy

14

Danuta Sawczuk - Biuro Rady Gminy, obsługa sesji i komisji Rady Gminy, sprawy sołectw

21

Magdalena Pilich-Zaremba - oświata, stypendia szkolne, zdrowie, kadry tel. służbowy 512-267-338

 

archiwum

22

 
 

Marzena Cedzidło
Ewa Przybyła

- fundusz sołecki, rolnictwo, leśnictwo, melioracja, ochrona środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, opłata adiacencka


Wykaz adresów poczty elektronicznej

Wójt Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rada Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarządzanie kryzysowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gospodarka mieniem gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ochrona środowiska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działalność gospodarcza Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oświata, zdrowie i kadry Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewidencja ludności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inwestycje, budownictwo i gospodarka wodno – ściekowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podatki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odpady, gospodarka komunalna i mieszkaniowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Księgowość Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowanie przestrzenne i gospodarka mieszkaniowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia