"Bliska przestrzeń" w Gminie Krotoszyce

Zakończono konsultacje społeczne

Drukuj
 
czwartek, 01, kwiecień 2021 13:00
Rozmiar czcionki:

Z dniem 31 marca 2021 roku zakończono konsultacje społeczne w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach konsultacji społecznych odbyły się trzy ( 3) spotkania stacjonarne. Zastosowano trzy ( 3) techniki konsultacyjne: spotkanie fokusowe, spacer badawczy, ankietyzacja online i spotkania otwarte. Głównie w spotkaniach uczestniczyli okoliczni mieszkańcy miejscowości objętych zmianą studium udział wzięło łącznie 42 osoby. Została zwiększona wiedza uczestników konsultacji o zasadach planowania przestrzennego i możliwościach wypowiadania się.

Bardzo dziękujemy za liczny udział.

wróć na początek strony