"Bliska przestrzeń" w Gminie Krotoszyce

Zakończono konsultacje społeczne

 

Z dniem 31 marca 2021 roku zakończono konsultacje społeczne w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach konsultacji społecznych odbyły się trzy ( 3) spotkania stacjonarne. Zastosowano trzy ( 3) techniki konsultacyjne: spotkanie fokusowe, spacer badawczy, ankietyzacja online i spotkania otwarte. Głównie w spotkaniach uczestniczyli okoliczni mieszkańcy miejscowości objętych zmianą studium udział wzięło łącznie 42 osoby. Została zwiększona wiedza uczestników konsultacji o zasadach planowania przestrzennego i możliwościach wypowiadania się.

Bardzo dziękujemy za liczny udział.

Drugie spotkanie z cyklu spotkań konsultacyjnych

 

Dnia 26 września 2020r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice w ramach programu „BLISKA PRZESTRZEŃ” odbyło się drugie spotkanie z cyklu spotkań konsultacyjnych poświęconych zmianie studium kierunków i uwarunkowań dla terenu działek nr 38 (część), nr 39/2 (część), 193 ( część) i 36 (część) obręb Krajów oraz działki nr 112/2 obręb Szymanowice. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze wstępnym projektem zmiany studium. Omówiono szereg zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej miejscowości Szymanowice, połączony ze spacerem badawczym na działkę nr 112/2 obręb Szymanowice.

Dziękujemy bardzo za liczne przybycie oraz zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line w zakresie konsultacji społecznych.
https://forms.gle/cxEypFLGUySWBBxF7

Spotkanie konsultacyjne

 

Spotkanie konsultacyjneDnia 22 września 2020r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajów w ramach programu „BLISKA PRZESTRZEŃ” odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań konsultacyjnych poświęconych zmianie studium kierunków i uwarunkowań dla terenu działek nr 38 (część), nr 39/2 (część), 193 ( część) i 36 (część) obręb Krajów oraz działki nr 112/2 obręb Szymanowice. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze wstępnym projektem zmiany studium. Omówiono szereg zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej miejscowości Krajów.

Kolejne spotkania przewidziane jest w Szymanowicach w dniu 26 września 2020 r. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 38 (część), nr 39/2 (część), 193 (część) i 36 (część) w obrębie Krajów.

 
Plakat - zaproszenie
Powiększ plakat (format JPG)

Konsultacje społeczne

 

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Wójta Gminy Krotoszyce Wojciecha Woźniaka możliwe jest realizowanie konsultacji społecznych na terenie wsi Szymanowice i Krajów. Pozyskano grant w wysokości 24 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będą odbywały się następujące spotkania:
1)spotkanie otwarte w świetlicy wraz ze spacerem badawczym na terenie objętym opracowaniem dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 112/2 obręb Szymanowice
2) spotkanie otwarte w świetlicy Krajów dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 38 (część), nr 39/2 (część), 193 (część) i 36 (część)

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne

Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Krotoszyce

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, a w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. To studium w dużej mierze przesądza o tym, co i gdzie będzie można dopuścić w planach miejscowych. Z tego względu jest to bardzo ważny dokument zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów zainteresowanych obszarem gminy.

Władze gminy, które przy pomocy urbanistów sporządzają takie studia gmin, muszą uwzględniać szereg ograniczeń prawnych i innych uwarunkowań. W szczególności dotyczy to limitowania terenów przeznaczonych pod zabudowę i ustalania jej lokalizacji prawie wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zabudowanych. Wiąże się to z faktem, że już do tej pory w obowiązujących w Polsce studiach gmin wyznaczono absurdalnie wielkie obszary pod zabudowę, umożliwiające pomieszczenie w ich zasięgu populacji szacunkowej od 125 mln do 300 mln mieszkańców. To zaś, wraz z innymi czynnikami generującymi chaos przestrzenny, powoduje olbrzymie koszty, które w 2018 r. Polska Akademia Nauk oszacowała na 84,3 mld zł rocznie.

Biorąc pod uwagę te i inne różnorodne uwarunkowania, nie powinniśmy zaniechać działań służących uczynieniu naszej gminy jeszcze piękniejszą, funkcjonalniejszą, bogatszą i lepszą do zamieszkiwania i pracy oraz atrakcyjniejszą do odwiedzania jej przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów, a także turystów.

Temu celowi ma służyć m.in. niniejsza ankieta. Ma ona pomóc lepiej poznać preferencje przestrzenne mieszkańców naszej gminy, które – na ile to będzie możliwe – władze gminy będą starały się uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, jak i w innych działaniach.

LINK DO ANKIETY ON-LINE (link)

POBIERZ - Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Krotoszyce (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia