Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji z dnia 7 listopada 2020 roku

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021r.”

Treść protokołu (format PDF)

Zarządzenia Nr 108/2020

 

ZARZĄDZENIE Nr 108/2020
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 16 października 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Pełna treść zarządzenia (format PDF)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2020 (format DOC)

Projekt uchwały oraz Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2020 (format DOC)

Sprawozdanie Wójta Gminy

 

Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

Pobierz sprawozdanie (format PDF)

Zmiany w sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dla zdecydowanej większości organizacji będzie to 31 marca 2020 r.

Pełna treść artykułu (format PDF)

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: luty 2020

 
POBIERZ - Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: luty 2020 (format PDF)
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia