O gminie Krotoszyce

 
Rozmiar czcionki:

Gmina Krotoszyce położona jest w południowej części powiatu legnickiego, sąsiaduje z pięcioma gminami:

  • od zachodu z Gminą Złotoryja
  • od północy z Gminą Miłkowice
  • od północnego -wschodu z miastem Legnica
  • od wschodu z Gminą Legnickie Pole
  • od południa z Gminą Męcinka
Administracyjnie gmina podzielona jest na 14 sołectw: Krotoszyce, Wilczyce, Krajów, Czerwony Kościół, Winnica, Janowice Duże, Tyńczyk Legnicki Kozice, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Babin-Kościelec, Prostynia Złotniki, Dunino, Szymanowice.

W sołectwach jest 17 miejscowości.
Według podziału na regiony gmina Krotoszyce należy do regionu przedgórskiego charakteryzującego się korzystnymi warunkami dla wegetacji upraw. Występują trzy typy gleby:
  • gleby brunatne
  • gleby typu mady
  • czarne ziemie
Wysoka jakość gleb i sprzyjające warunki klimatyczne przesądzają o rolniczym charakterze Gminy Krotoszyce. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie. W gminie funkcjonuje 465 gospodarstw indywidualnych których średnia powierzchnia wynosi 12.2 ha.
Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: rzeka Kaczawa o szerokości koryta 5 m i głębokości 1 m i rzeka Nysa Szalona o szerokości koryta 4 m i głębokości 1 m. Główne szlaki dróg kołowych to: Wrocław - Olszyna (autostrada A-4), Legnica – Złotoryja (dalej do Jeleniej Góry). Wspaniała przyroda i dobrze rozwinięte rolnictwo to charakterystyczne cechy Gminy Krotoszyce położonej w dorzeczu Kaczawy i Nysy szalonej. Malownicze krajobrazy, piękne zespoły pałacowo – parkowe, trwałe ślady bogatej działalności lubiąskiego klasztoru cystersów oraz zabytki z okresu wojen napoleońskich stanowią doskonałą ofertę turystyczną. Sprzyja to także rozwojowi agroturystyki i turystyki sobotnio-niedzielnej, szczególnie dla mieszkańców okolicznych miast.

Serdecznie zapraszamy !
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia